Doneer

Maak het verschil en steun Champa


U kunt Champa steunen met een financiële bijdrage en/of hulpmiddelen. In de toekomst is het ook mogelijk om als vrijwilliger uw kennis en expertise in te zetten bij een van de projecten, bijvoorbeeld als huiswerkbegeleider of als docent.

Word donateur én vriend!

Ook het leven van jongeren in Azië  verrijken met kennis? Word dan donateur. Elke donatie – eenmalig of periodiek, groot of klein – draagt bij aan het realiseren van dromen en ambities en is daarom van harte welkom!

Rekeningnummer: NL03INGB0005694254
t.n.v. stichting Champa
‘s-Hertogenbosch

Vrienden van Champa sturen we periodiek nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle projecten en om kennis te maken met de verschillende ambitieuze jongeren. De nieuwsbrieven zijn ook hier terug te lezen.

Elke donatie gaat volledig naar een project

Met elke financiële bijdrage, groot en klein, kan Champa ambitieuze jongeren op weg helpen met hun studie. Champa besteedt het volledige donatiebedrag van particulieren aan lesmateriaal, studiefinanciering of de dagelijkse levensbehoefte van een jongere. Overige (overhead)kosten financiert Champa uit andere middelen. Onze bestuursleden ontvangen geen beloning. Donateurs kunnen overigens aangeven of zij een bepaald percentage besteed wensen te zien aan het dekken van de overheadkosten.

Belastingvrij doneren

Als potentiële donateur is het goed om te weten dat stichting Champa een ANBI-status heeft bij de Belastingdienst. Dit betekent dit u uw eenmalige of onregelmatige donatie aan stichting Champa gedeeltelijk kunt aftrekken van het belastbare inkomen. Als een donatie in een jaar tussen de 1 en 10 procent van het inkomen bedraagt en een minimale hoogte van 60 euro heeft, is het aftrekbaar. Een kopie van een bank- of giroafschrift is nodig als schriftelijk bewijs.

Transparantie is erg belangrijk voor stichting Champa en daarom verwijzen wij hier graag naar onze doelstellingen en werkwijze, ons beleidsplan, een overzicht van ons bestuur, en de verslagen van onze activiteiten. De financiële verantwoording is terug te vinden in onze jaarverslagen:

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017-2012

Wij zijn bij de Belastingdienst bekend met de volgende gegevens:
Stichting Champa
Fiscaal nummer: 822887903
Champi heeft een ANBI-status

Boeken, lesmateriaal en overige hulpmiddelen

Het is ook mogelijk om Champa te ondersteunen met het aanbieden van studieboeken, lesmateriaal en overige studiehulpmiddelen.

Neem contact op om te bespreken welke hulpmiddelen het meest wenselijk zijn.

Maartje in Vietnam