Onze werkwijze

Persoonlijke en lokale hulp


 

Champa werkt nauw samen met lokale docenten, maatschappelijk werkers en andere deskundigen op het gebied van educatie. Samen met hen bepaalt Champa wie steun ontvangt en op welke wijze. Enthousiasme en drive als ook de persoonlijke situatie van elke jongere zijn zwaarwegende factoren.

Jongeren ontvangen bijvoorbeeld steun in de vorm van lesmateriaal of studiefinanciering. In enkele gevallen draagt Champa ook gedeeltelijk zorg voor overige primaire levensbehoeftes zoals voedsel en onderdak. Met elke jongere maakt Champa vooraf duidelijke afspraken. Deze afspraken zorgen ervoor dat iemand zich betrokken voelt en daadwerkelijk zijn of haar ambities nastreeft.

Persoonlijk betrokken

Ook na de gemaakte afspraken, blijft Champa contact houden met de jongere. Om op deze wijze zicht te houden op de voortgang, maar vooral om als coach te fungeren. Champa streeft er naar niet alleen financiële middelen uit te wisselen voor onderwijs, maar wil ook direct kennis uitwisselen. Door het al maar groter wordende netwerk brengt Champa bovendien jongeren met elkaar en/of met instanties in contact.

Maartje in Vietnam