Beleidsplan

Visie, missie en strategie


 

Stichting Champa ondersteunt educatie in Azië. Zodat ook kansarme(re) jongeren daar hun ambities kunnen nastreven en een betere toekomst voor zichzelf, hun omgeving en hun land kunnen realiseren. Champa ziet educatie als een van de belangrijkste duurzame vormen van ontwikkeling. Champa stimuleert jongeren hun dromen en ambities waar te maken. De bal ligt altijd bij de jongere zelf, Champa draagt enkel bij aan het creëren van de juiste werk- en leeromgeving en het aanbieden van de benodigde leerhulpmiddelen. Champa is een neutrale organisatie die opereert zonder partij te kiezen of voorkeur uit te spreken voor enige geloofsovertuiging of politieke stroming.

Kleinschalig en persoonlijk

De projecten van Champa zijn kleinschalig. Zo kunnen we altijd de persoonlijke betrokkenheid garanderen. Champa voorziet in leerhulpmiddelen, studiefinanciering en in enkele gevallen ook in het persoonlijke levensonderhoud. Daarnaast fungeert Champa en het netwerk van Champa – bestaande uit docenten, bibliotheekdirecteuren, overige deskundigen en ook (oud-) studenten – als coach. Jongeren die steun krijgen begeleiden we. Ook kunnen ze bij vragen altijd bij ons terecht.

Champa richt zich op heel Azië waarbij de focus ligt op Laos. Binnen Laos vormen (uitgetreden) monniken en novisten, een categorie met veel verborgen kennisarmoede, een speciale doelgroep.

Maartje met leerlingen tijdens Pi Mai Lao (Nieuwjaar in Laos).