Oprichting school Sichan

Dit jaar gelukkig Sichan bezocht, als docent Engels in de avonduren in zijn dorp. Het valt niet mee om extra werk te vinden van hem en zijn gezin en daarom is het leven niet geheel makkelijk momenteel. Hij houdt vast aan zijn dorp en voelt zich bevoorrecht dat hij nu al iets voor anderen kan betekenen. Sichan aan het werk …

Sichan docent Engels

Sichan was één van de eerste studenten die in 2010 Engelse les volgde aan de Santiphab High School. Hij was toen nog novice bij een monnikschap in Luang Prabang en het moment was aangebroken om volledig te gaan voor het monnikschap of verder door het leven te gaan burger. Na vele gesprekken hierover, heeft hij uiteindelijk gekozen voor dat laatste. …

Ae aan de slag als tourguide

Ae volgde van begin af aan Engelse les aan de Santiphab High School en ook hij stond voor de keuze zich volledig toe te wijden aan het leven als monnik of juist als burger. Net als Sichan koos hij voor het burgerschap. De overgang naar de ‘normale’ maatschappij koste hem niet veel moeite. Van begin af aan legde hij veel …