Larnoy verlaat House of Dreams

De eerste 6 maanden van 2016 zeer intensief bezig geweest met lesgeven aan de kinderen van HOD. Tevens extra aandacht voor Larnoy, die wij als Champa foundation sponseren. Ze heeft o.a. door Champa in samenwerking met Pha Tad Ke haar zaterdag baantje gevonden. Ondanks de moeite mocht het helaas niet baten dat Larnoy er voor gekozen heeft het huis te …

Oprichting avondschool Miss Taiy

Miss Taiy heeft grote stappen gezet door haar eigen avondschool op te richten met behulp van Champa. Ze heeft een beginners klas en een gevorderde klas. Wij ondersteunen haar in de ontwikkeling van didactische vaardigheden maar ook door het doneren van lesmateriaal. Studenten van Miss Taiy

Oprichting school Sichan

Dit jaar gelukkig Sichan bezocht, als docent Engels in de avonduren in zijn dorp. Het valt niet mee om extra werk te vinden van hem en zijn gezin en daarom is het leven niet geheel makkelijk momenteel. Hij houdt vast aan zijn dorp en voelt zich bevoorrecht dat hij nu al iets voor anderen kan betekenen. Sichan aan het werk …

Nieuwe rolstoel voor Giang

Trots te kunnen vertellen dat Giang een nieuwe rolstoel heeft. Dit heeft heel wat voet in aarde gehad maar

Geef je boek door stopt tijdelijk

Novist Kampieuw en Champa hebben elkaar ontmoet in 2014. Hij volgde niet alleen Engelse lessen in What Aphay (tempel), maar was ook drager van het project Geef het boek door, wat hij heeft overgenomen van novice Vanhxay. Hij heeft zich goed vastgebeten in het project dat erop is geënt gelezen boeken door te geven aan anderen om de leesvaardigheid te …

Sichan docent Engels

Sichan was één van de eerste studenten die in 2010 Engelse les volgde aan de Santiphab High School. Hij was toen nog novice bij een monnikschap in Luang Prabang en het moment was aangebroken om volledig te gaan voor het monnikschap of verder door het leven te gaan burger. Na vele gesprekken hierover, heeft hij uiteindelijk gekozen voor dat laatste. …

Huong overleden

Het contact met de zussen Huong en Giang in Vietnam bestaat al veel langer dan Champa. Maartje heeft de meiden begin 2005 ontmoet in Friendship Village, nabij Hanoi, waar zij vrijwilligerswerk deed. Op deze plek staat agent orange centraal: het ontbladeringsmiddel dat de Amerikanen in de Vietnamoorlog hebben gebruikt en waarvan de gevolgen nog altijd zichtbaar zijn. Zo zijn de …

Ae aan de slag als tourguide

Ae volgde van begin af aan Engelse les aan de Santiphab High School en ook hij stond voor de keuze zich volledig toe te wijden aan het leven als monnik of juist als burger. Net als Sichan koos hij voor het burgerschap. De overgang naar de ‘normale’ maatschappij koste hem niet veel moeite. Van begin af aan legde hij veel …